לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראת ביצוע בנושא נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2013

25/05/2014

כידוע, רשות המיסים נוהגת ליתן לנישומים המגישים דו"חות באמצעות מיַיצגים אַרכָּה להגשת הדו"חות השנתיים. זאת, בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.

היום פורסמה הוראת ביצוע בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2013", הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת של ארכות בהתייחס למיַיצגים מקושרים המשַדרים את הדו"חות השנתיים ישירות למחשב שע"מ ומיַיצגים שאינם משַדרים את הדו"חות כאמור.