לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא הקצאת אופציות לעובדים: הקצאת מניות מתוך מניות שנרכשו במסגרת רכישה עצמית (מניות רדומות)

14/05/2014

מחלקת אופציות לעובדים שבחטיבה המקצועית ברשות המסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה (קישור להחלטה).

בגדרהּ של ההחלטה אוּשר לחברה הפונה – חברה ציבורית תושבת ישראל שהקצתה אופציות יחידות השתתפות למניות לעובדים באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה – שהמניות שתוקצינה לעובדים תהיינה מתוך מניות החברה שהחברה רכשה בעבר במסגרת רכישה עצמית (מניות רדומות). זאת, במקום הקצאת מניות חדשות.

האישור האמור כפוף למספר תנאים וסייגים, כמפורט בהחלטת המיסוי.