לוגו אלכס שפירא ושות׳

ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין מרכז יוגש לועדת הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד

06/04/2014

פורסמו תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשע"ד-2014 ("התיקון") (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון נקבע, כי ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין מרכז יוגש לועדת הערר שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד.

תחולת התיקון נקבעה לגבי עררים שיוגשו ביום 4.5.2014 ואילך.