לוגו אלכס שפירא ושות׳

בוטלה החבות במס בולים

08/01/2006

פורסם ברשומות צו המבטל את תוספת א' לחוק מס בולים, וזאת בתוקף מיום 1.1.2006.

בהתאם, החֵל ביום 1.1.2006 מסמכים שייחתמו לא יחויבו עוד במס בּולים.