לוגו אלכס שפירא ושות׳

הוארכה תחולתן של תקנות חיפושי נפט והפקת סרטים

20/12/2005

תחולתן של תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 ושל תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990 הוארכה עד ליום 31.12.2006.

זאת, בהתאם לתקנות שפורסמו היום ברשומות.