לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקדמת ביטול החבות במס בולים ל-1.1.2006

17/12/2005

שר האוצר אהוד אולמרט הודיע היום, כי החֵל מ-1.1.2006 מסמכים שייחתמו לא יחויבו עוד במס בּולים.

עם זאת, החלטה זו טעונה אישור של ועדת-הכספים של הכנסת (יש להניח שאכן יתקבל אישור כאמור, שכן הודעתו של שר האוצר התקבלה בתיאום עם יו"ר ועדת הכספים, ח"כ יעקב ליצמן).

לאור האמור ובהנחה שועדת-הכספים תאשר את ההחלטה האמורה, מי שעתיד להתקשר בתקופה הקרובה בהסכם ייטיב לעשות אם ישקול את האפשרות לדחות את מועד החתימה ליום 1.1.2006 ואילך (למותר לציין שלדחיית מועד החתימה כאמור השלכות מס נוספות מֵעֵבר למס בּולים). לחלופין, ובמקרה שדחיית החתימה כאמור אינה אפשרית, יש לתכנן את אופן ההתקשרות בהסכם בצורה שאינה מקימה חבות במס בּולים.