לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית המשפט המחוזי: אימתי יחויב יורש בחוב מס של המוריש?

29/12/2013

הותר לפרסום פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בחיפה (ס' הנשיאה, השופטת ש' וסרקרוג) בעניין פלוני (קישור לפסק-הדין).

באותו מקרה, נדרש המערער לשלם את חֵלקו, כיורש, בחוב המס של אביו המנוח בגין הסכם שומה שחתם המנוח עם רשות המיסים בקשר למכירת קניון.
בְּשל טעות שמקורה בהתנהלות לא תקינה של המשיב, חוב המס כאמור התגלה באופן מקרי רק לאחַר פטירתו של המנוח, ובעקבות זאת, ננקטו הליכי גבייה כנגד המערער ובמקביל הוגשה כנגדו תביעה אזרחית.

בפסק-דין מנומק ומפורט, דחה בית-המשפט את מלוא הטענות שהועלו על-ידי המערער (הנתבע) וקבע, כי מדובר בחוב מס חלוט ודחוי, ולא בהליך שומה (כך שלא קמה למערער זכות להגיש ערעור מס).

עוד קבע בית-המשפט, כי למרות התנהלותו הבלתי-תקינה של המשיב, אין להשלים עם התנהלות המערער, אשר הוּכח כי ידע על חוב המס הדחוי, היה ער ליתרונות בהסכם שנחתם עם המנוח, והמתין לחלוֹף תקופת ההתיישנות כדי לנסות ולהתעשר שלא כדין על חשבון הקופה הציבורית.

בית-המשפט חייב את המערער בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 150,000 ש"ח!

יודגש, כי פסק-הדין כולל בחוּבּו התייחסות מפורטת וחשובה של בית-המשפט למספר סוגיות עקרוניות ובכלל זאת ביחס להתיישנות השומה, שאלת החבות במס של יורש בגין חובות עיזבון ועוד.

עוד יודגש, כי על פסק-הדין הוגש ערעור לבית-המשפט העליון.