לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות ועדות-הכופר ברשות המיסים למחצית הראשונה של שנת-המס 2012

30/10/2013

רשות המסים פרסמה את החלטות ועדות-הכופר למחצית הראשונה של שנת-המס 2012 (קישור לקובץ).
הקובץ כולל 110 החלטות, מתוכן 56 החלטות בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-54 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.
בגדרו של הקובץ מפורטים התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות-המס הרלבנטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

קובץ זה מתווסף לקובץ החלטות ועדות-הכופר לשנת 2006 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה לשנת 2007 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה לשנת 2008 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה לשנת 2009 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית השנייה לשנת 2010 (קישור לקובץ), לקובץ ההחלטות במחצית הראשונה לשנת 2011 (קישור לקובץ) ולקובץ ההחלטות במחצית השנייה לשנת 2011 (קישור לקובץ).