לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה טיוטת המלצות הצוות לבחינת מיסוי חברות ארנק

28/10/2013

בעקבות המלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי בראשות פרופ' מנואל טרכטנברג, הוקם צוות במטרה לבחון ולהמליץ על תיקונים לאופן מיסוי חברות "ארנק", חברות החזקה פרטיות ומיסוי אופציות לעובדים.

היום פורסמה טיוטת המלצות הצוות להערות הציבור, וזאת בנושא חברות הארנק בלבד.

קישור לטיוטת ההמלצות