לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: האם חברה העוסקת במחזור מתכות ומכירתן נחשבת ליצרן או שמא לסיטונאי?

12/09/2013

פורסם פסק-הדין בעניין זוהר ש.ב.א. סחר ותעשיות מחזור בע"מ (קישור לפסה"ד). 

עניינו של פסק-הדין בשומת תשומות שהוציא המשיב, מנהל מע"מ עכו, למערערת בגין חשבוניות פיקטיביות ובגין פסילת ספריה.
בנוסף, ובסוגיה זו בלבד נתמקד, חלוּקים הצדדים לגבי שאלת סיוּוגה של המערערת כיצרנית (לשיטתה) או כסיטונאית (לשיטת המשיב), כשהסיווג כאמור משליך על היקף הוראות ניהול ספרים שחל עליה.
לטענת המשיב, ביקור בחצרי המערערת העלה כי המתכות אצל המערערת עוברות הליך של כבישה ומועברות לקונטיינר הנשלח לחו"ל. על-כן, טען המשיב, החֵלק היצרני שולי ביחס לחֵלק הסיטונאי שבעסקה, וממילא אין לראוֹת בפעילות המערערת בגֶדר פעולת ייצור אלא פעילות של סיטונאי בלבד הכפופה להוראות תוספת ב' להוראות ניהול ספרים.*

* הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (מס' 2), תשל"ג–1973.

המערערת, מצידה, עָמדה על סיוּוגה כיצרנית, וזאת מאחַר שלטענתה, היא מעבדת ומשביחה את פסולת המתכות. לטענתה, היא רוכשת סוגים שונים של פסולת מתכת באופן מעורב מעוסקים שונים וטרם מכירתם לפי סוגים שונים היא ממיינת, חותכת, כובשת ומעבדת את המתכת. לפיכך, יש לראוֹתה כיצרנית ולהחיל עליה את הוראות תוספת א' להוראות ניהול ספרים.

בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי ס' הנשיא, השופטת ש' וסרקרוג, דחה את הערעור ברובו.

באשר לסוגיה אליה התייחסנו, קרי: שאלת סיוּוגה של המערערת כיצרנית או כסיטונאית, קיבלה השופטת וסרקרוג את עמדת המשיב.
השופטת וסרקרוג קבעה, כי ציוד אלקטרוניקה נמכר על-ידי המערערת כמו שהוא אל הלקוחות; ובאשר למתכות מסוג אלומיניום, פליז ונחושת, המערערת מעבירה את הסחורה ישירות ללקוחות ללא כל טיפול מצידה, כאשר חֵלק מהאספקה היא ישירות מהספק ללקוח, כאשר ההתחשבנות מול הספק נעשית על בסיס תעודות שקילה.

השופטת וסרקרוג הוסיפה והתייחסה גם לגבי שאר סוגי הפסולת הממויינת אצל המערערת, תוך שהיא קובעת, כי מֵעבר לפעולה של מיון וכבישה אין למעשה פעילות שיש בה משום ייצור של מוצר חדש, ועל-כן יש לקבל את עמדת המשיב כי עיקר פעילותה של המערערת הוא כסיטונאית.