לוגו אלכס שפירא ושות׳

חוק ההסדרים פורסם ברשומות

05/08/2013

חוק ההסדרים* פורסם ברשומות.

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.

קישור לחוק