לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית רשות המיסים בנושא עיצום כספי בגין אי-הגשת דו"ח שנתי מקוּון במועד

05/08/2013

כידוע, בעקבות תיקון תיקון 161 לפקודת מס הכנסה (קישור לתיקון) נדרש כל יחיד החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון; כאשר אי-הגשת הדו"ח המקוּון במועד גוררת הטלת עיצום כספי.

לאחרונה פורסמה הנחייתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, שעניינה בטיפול בעיצום כספי כאמור (קישור להנחייה).
בגדרהּ של ההנחייה מפורטים לוחות זמנים לטיפול בהשגות המוגשות בעקבות הטלת עיצום כספי, שיקולים למתן הקלוֹת בעיצום כספי ומקרים בהם יש לבטל את העיצום הכספי כאמור.