לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו התקנות המפחיתות את שיעור הפחת לרכבי חברות הליסינג

29/07/2013

פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשע"ג-2013 ("התקנות") (קישור לתקנות). 

בגדרן של התקנות תוקנה התוספת לתקנות הפחת,* כך ששיעור הפחת על רכב מסוג M1** או N1*** שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה" יהיה 16% במקום 20%.

* תקנות מס הכנסה (פחת), 1941.
** רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.
*** רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג.

תחולת התקנות נקבעה ליום 1.8.2013, וזאת לגבי רכב שהֵחל לשַמש לראשונה להחכרה באותו יום או לאחריו.