לוגו אלכס שפירא ושות׳

הצעת חוק ההסדרים – נוסח ההצעה כפי שהועברה לקריאה שנייה ושלישית

25/07/2013

הדיונים בנושא הצעת חוק התקציב והצעת חוק ההסדרים נפתחו לפני יומיים בהצגת הצעות החוק על-ידי יו"ר ועדת הכספים, מר ניסן סלומינסקי והנמקת ההסתייגויות. זאת, בהתאם להחלטת ועדת הכנסת.

ביום ב' הקרוב, 29.7.2013, תתחלנה ההצבעות ואלו עתידות להסתיים לא יאוחר מהשעה 09:00 ביום ג', 30.3.2013.

להורדת הצעת חוק ההסדרים (לרבות הסתייגויות),* כפי שהועברה לקריאה שנייה ושלישית, לחצו כאן.

* חקיקת המס מפורטת בפרק ז להצעת החוק, בעמוד 42 ואילך.

בעקבות פניות רבות שקיבלנו בעניין זה, נבקש להבהיר, כי בכוונתנו לקיים ימי עיון מיוחדים בנושא התיקונים בחוק מיסוי מקרקעין (ובפרט התיקונים המהותיים בנושא הפטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים) ובנושא שינויי החקיקה לגבי החברות המשפחתיות*.

* תשומת לבכם להוראות סעיף 42(ג) רישא להצעת החוק!

פרסום על ימי העיון האמורים יישָלח לאחַר ובכפוף לכך שהצעת החוק אכן תהפוך לחקיקה סופית.