לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון: הגדלת מספר התושבים שייחשב לשוק מהותי

11/07/2013

סעיף 18א(ג) לחוק עידוד השקעות הון, שנוסף במסגרת תיקון 60 לחוק זה, קובע, כי מפעל תעשייתי, שעיקר פעילותו אינו בתחום ביוטכנולוגיה או ננו-טכנולוגיה ייחשב למפעל בר-תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי אם הכנסתו בשנת-המס ממכירות המפעל בשוק מסוים אינה עולה 75% מכְּלָל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנה או אם 25% או יותר מכְּלָל הכנסתו של המפעל בשנת-המס הם ממכירות בשוק מסוים המונה 12 מליון תושבים לפחות.

היום פורסם תיקון 70 לחוק עידוד השקעות הון (קישור לתיקון), בגדרו הוגדל מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי מ-12 מליון ל-14 מליון, כך שמכירות לישראל בלבד לא תזַכינה בהטבה לפי החוק, אף אם מספר תושביה, כולל הרשות הפלסטינית (בהנחה שמדובר ב"שוק אחד"), עלה (ככל שעלה) כבר על 12 מליון. זאת, רטרואקטיבית ליום 1.1.2012.

בנוסף, נקבע בתיקון מנגנון עדכון קבוע למספר התושבים שרואים אותם כשוק מהותי, כך שיגדל בשיעור 1.4% לשנה.