לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת חוק התכנית הכלכלית

11/06/2013

פורסמה הצעת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
תיקוני החקיקה המוצעים בתחום המיסוי מפורטים בפרק ו להצעה.

קישור להצעת החוק