לוגו אלכס שפירא ושות׳

השקעה בניירות-ערך נסחרים באמצעות ברוקר/בנק זר – המשך

02/06/2005

בעקבות ההודעה הקודמת נשאלנו מה דין מכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל דרך בנק/ברוקר זר (לרבות דרך האינטרנט) אם המוכר חייב בתשלום מקדמות שוטפות.

במקרה זה, המוכר אינו זכאי לדַווח על הרווחים באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר חל רק על יחיד שאינו חייב בתשלום מקדמוֹת שוטפות. כתוצאה מכך, מוכר שהינו נישום מחוץ לחוק שמשלם מקדמוֹת שוטפות על הכנסותיו העסקיות צריך לשלם מקדמה לפי סעיף 91(ד) לפקודה (מקדמה על רווח הון) על רווחיו ממכירת ניירות-ערך הנסחרים מחוץ לישראל שלא נוכה מהם מס במקור.

תוצאה זו אינה הגיונית וקשה ליישום מבחינה פרקטית. ואכן, למיטב ידיעתנו רשויות המס עתידות לתקן את הוראות החוק הרלבנטיות.