לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכיר חוק בנושא חישוב מס מאוחד של בני-זוג; בית-המשפט העליון: אין לערער על החלטות ביניים של ועדת-ערר לא כל שכן בדרך של עתירה לבג"ץ

04/06/2013

פסק-הדין בעניין ד"ר משה וינברג (קישור לפסה"ד)

עניינו של פסק-הדין בעתירה למתן צו על תנאי שהוגשה על-ידי עו"ד ד"ר משה וינברג לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, להורות לועדת-הערר שלפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, לבטל את החלטותיה, לפיהן נמנע מן העותר לטעון טענות בנוגע לשווי הזכויות במקרקעין, משום שלא העלה טענות אלו בערר, וכן לדחות את בקשתו להגשת מספר מסמכים, בנימוק שאין בהם תרומה לדיון שבמחלוקת.
לטענת העותר, ועדת-הערר נהגה בחוסר-סבירות קיצוני, פגעה באופן קשה בזכות הגישה שלו לערכאות, פגעה בעיקרון של גביית מס אמת, עָמדה בצורה דווקנית על כללי פרוצדורה מקום בו היה עליה לבכּר את המהות, ועוד כהנה וכהנה.

בית-המשפט העליון, מפי השופט נ' סולברג, דחה את העתירה.
השופט סולברג קבע, כי הלכה פסוקה היא שאין לערער אלא על החלטתה הסופית של ועדת-הערר, וכי בעתירתו מנסה העותר "לעקוף" את ההלכה האמורה ולערער על החלטות ביניים של הוועדה בדרך של הגשת עתירה לבג"ץ.
השופט סולברג הוסיף וציין, כי עתירה בנושא דומה (בג"ץ 2770/08), שבהּ ייצג העותר כאן את העותרים שם (עזבון המנוחה אהובה וינברג ז"ל), נדחתה על הסף.

בהקשר זה, נַפנה את תשומת לבכם לפסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מ.ו. השקעות בע"מ ולמבזק שפרסמנו בעניין זה ביום 30.1.2013.


תזכיר חוק בנושא חישוב מס מאוחד של בני-זוג (קישור לתזכיר)

כזכור, בפסק-הדין בעניין שקורי, כהן ומלכיאלי (ע"א 8114/09), קיבל בית-המשפט העליון את ערעורן של רשויות המס וקבע, כי לשונו הברורה של סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה אינה מותירה מקום לפרשנות הגורסת, כי דרישת אי-התלות היא חזקה הניתנת לסתירה (כלומר, מדובר בחזקה חלוטה), אף אם קיימים טעמים כבדי-משקל להעדפת מסקנה שכזו, ובכללם קידום תכליות החוק כפי שהוגדרו בפרשת קלס וביניהן קידום השוויון ומיגור ההפלייה.
לאור זאת, קבע בית-המשפט העליון, כי היות שקיימת תלות בין הכנסותיהם של בני-הזוג בשלושת הערעורים, הם אינם זכאים לחישוב נפרד של הכנסותיהם.

עוד נזכיר, כי בית-המשפט העליון דחה את העתירה לקיום דיון נוסף בפסק-הדין (דנ"א 2103/12).

הערב פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, הכולל הצעה לתיקון הוראות סעיף 66 לפקודה.
הגם שמטרת התזכיר, על-פי המצוין בו, הינה לצמצם את היקף החזקות הקובעות קיומה של תלות במקורות ההכנסה של בני-הזוג וכן להגדיל את היקף ההכנסה של בן-הזוג האחר שיינתן בשלהּ חישוב מס נפרד (הגם שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה) אם הנסיבות מצדיקות זאת, אין בתזכיר, למרבה הצער, בשורות של ממש, וזאת בלשון המעטה.