לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם חלקו הנוסף של פרק המיסים שבתזכיר חוק התכנית הכלכלית (מיסוי מקרקעין ומלחמה בהון השחור)

27/05/2013

בהמשך לתכנית הכלכלית שפורסמה לאחרונה (קישור לתכנית) ולפרסום חֵלקו הראשון של פרק המיסוי שבתזכיר החוק נשוא התכנית הכלכלית (קישור לחלק הראשון), נבקש לעדכנכם, כי הערב פורסם חֵלקו הנוסף של פרק המיסוי. 

במסגרת החלק הנוסף נכללים השינויים והתיקונים המוצעים בחוק מיסוי מקרקעין (תשומת לבכם להוראות-המַעבר (שבסעיף 2 לחוק המוצע (בעמודים 13-12)) וכן לתיקון בנושא מקדמות מס שבח על-ידי קונה (שבסעיף 4 לחוק המוצע (בעמוד 17)) ושינויים נוספים בפקודת מס הכנסה בהתייחס לנותני שירותי מטבע ולדיווח על "פעולות החייבות בדיווח" (ראו הוראות סעיף 3(1)(ד) לחוק המוצע (בעמוד 16)).

קישור לחלק הנוסף