לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם פרק המיסים שבתזכיר חוק התכנית הכלכלית

24/05/2013

בהמשך לתכנית הכלכלית שפורסמה לאחרונה (קישור לתכנית), נבקש לעדכנכם, כי היום פורסם פרק המיסים שבתזכיר החוק נשוא התכנית הכלכלית.*

* חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדת התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.

במסגרת הפרק החדש נכלל חלק הארי של השינויים והתיקונים המהותיים, ובחלקם אף בלתי-מידתיים, שמוצע לבצע בחקיקת המס, אם כי שינויים ותיקונים מתוכננים נוספים (ובכלל זאת בתחום מיסוי מקרקעין) טרם פורסמו.
יש להניח, ובעיקר לקוות, כי תזכיר החוק יתוקן וישונה בעקבות הביקורות הרבות שנשמעו מגופים שונים ובפרט על-ידי צוות התגובות של פורום המיסים בלשכת עורכי-הדין.
אנו, כמובן, נעדכנכם בנושא.

קישור לתזכיר החוק