לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראת ביצוע בנושא דגשים בנוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת-המס 2012

29/04/2013

כידוע, רשות המיסים נוהגת ליתן לנישומים המגישים דו"חות באמצעות מייַצגים אַרכָּה להגשת הדו"חות השנתיים. זאת, בהתאם להסדרים בין הרשות למייַצגים.

אתמול פורסמה הוראת ביצוע בנושא "נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2012", הכוללת, בין היתר, טבלה מרכזת של ארכות בהתייחס למייַצגים מקושרים המשַדרים את הדו"חות השנתיים ישירות למחשב שע"מ ומייַצגים שאינם משַדרים את הדו"חות כאמור.