לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המסים פרסמה הוראות מקצועיות חדשות: מיסוי קבוצות רכישה; ניתוב ושידור דו"חות שנתיים

23/04/2013

רשות המסים פרסמה שתי הוראות מקצועיות חדשות.

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 2/2013 בנושא מיסוי קבוצות רכישה (קישור להוראה)
בחודש יוני 2010 פורסם דו"ח הוועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה, לרבות המלצות הוועדה לתיקוני חקיקה בסוגיות המיסוי השונות הנובעות מהתארגנותן של קבוצות רכישה (קישור לדו"ח). 
ואילו בינואר 2011 פורסם ברשומות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 (קישור לחוק), בגדרו נקבעו, בין היתר, כללים למיסוי קבוצות רכישה הן במסגרת חוק מיסוי מקרקעין והן במסגרת חוק מע"מ.

היום פורסמה הוראת הביצוע שבנדון, הכוללת את נוהל הטיפול במס שבח ובמס רכישה בעסקות של קבוצות רכישה (בעקבות התיקון) ובכלל זאת סוקרת את ההגדרות הרלבנטיות למיסוי קבוצות רכישה (נזכיר כי הגדרות אלו רלבנטיות גם לשאלת החבות במע"מ), המבחנים העיקריים לזיהוין של קבוצות רכישה (קיומו של גורם מארגן וכו') ואופן הטלת המס (ובכלל זאת סיווג הנכס, קביעת שווי המכירה וכו') הן לגבי חברי הקבוצה והרוכש והן לגבי הגורם המארגן.

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 52/2013 בנושא ניתוב ושידור דו"חות (קישור להוראה)
עניינה של הוראה זו בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידים וחברות לשנת-המס 2012 בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנה האחרונה (כגון: חקיקת המס לגבי "רווחים כלואים").
בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור.