לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא תמ"א 38 ובנושא מיסוי בינלאומי

19/03/2013

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות: האחת, בנושא תמ"א 38; והשנייה בנושא מיסוי בינלאומי.

החלטת מיסוי 5285/13 – תמ"א 38 – שילוב של חיזוק והריסה (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בבניין הכולל, בין היתר, שתי דירות פנטהאוז, ואשר ביצוע חיזוקו בהתאם להוראות תמ"א 38 מחַייב, בנסיבות העניין, את הריסת אותן שתי דירות והחלפתן בשתי דירות חדשות, תוך תשלום של כ-900,000 אלפי ש"ח על-ידי בעלי דירות אלו, ליזם.

החלטת מיסוי 8679/13 – פעילות קידוח במים הכלכליים של ישראל (קישור להחלטה)
במסגרת החלטה זו, פורטו היבטי המס הגלומים בהפעלת אסדת קידוח באמצעות חברה זרה הרשומה בישראל כ"חברת חוץ" ובכלל זאת ביחס לקיומו של מוסד קבע לאותה חברה, המס שעל החברה לנַכּות במקור מתשלומי השכירות לבעלת האסדה ולעובדי האסדה ועוד.