לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: דין מסירת החלטה בהשגה למייצגה של המערערת כדין מסירתה למערערת

24/02/2013

פורסם פסק-הדין בעניין טריניטי מערכות מיחשוב בע"מ (קישור לפסה"ד).

באותו מקרה, הגיש המשיב, מנהל מע"מ ת"א, בקשה לסילוק על הסף של הערעור, וזאת לאור האיחור במועד הגשתו.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט א' אורנשטיין, קיבל את הבקשה.
לדבריו, הגם שהוכח שהמערערת לא ידעה על החלטת המשיב לדחות את ההשגה, הוכח, כי מיַיצגה של המערערת קיבל מהמשיב מכתב בו צוין כי ההשגה נדחתה. זאת ועוד, גם אם הייתה מתקבלת טענת המערערת, כי מיַיצגה לא העביר לה עהתק ממכתב זה, אין בכך כדי לסייע לה, שכּן זה פעל כשלוח מטעמה, ובהתאם להוראות סעיף 2 לחוק השליחות, יש לראוֹת במערערת כמי שקיבלה את מכתב המשיב עם מסירתו לידי מיַיצגה.
לאור זאת, קבע השופט אורנשטיין, כי הערעור הוגש לפתחו של בית-המשפט זמן רב לאחַר חלוֹף המועד להגשתו, מבלי שהוגשה לבית-המשפט בקשה להארכת מועד, וממילא מבלי שיש למערערת טעם מיוחד לכך.
בנסיבות אלו, דין הערעור להיות מסולק על הסף.