לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט: הפחתת השומה לאחר ובמסגרת ערעור בבית-המשפט אינה יוצרת שומה "חדשה"

04/02/2013

פורסם פסק-הדין בעניין איצ'קובסקי (ע"מ 6960-12-09).

באותו מקרה, נקבעה למערער בצו שומה לפי מיטב השפיטה, עליה הוגש ערעור לבית-המשפט המחוזי.
במסגרת תצהירי העדות הראשית שהוגשו מטעם המשיב (הושגה הסכמה דיונית בין הצדדים, לפיהם המשיב יפתח בהגשת הראיות) צוין, כי בעקבות הדיונים שנערכו בין הצדדים החליט המשיב לתקן השומה ולהפחית את המס.
בעקבות זאת, הגיש המערער בקשה לביטול הצו וקבלת הערעור, וזאת בטענה כי תיקון הצו והפחתת השומה במסגרת הליך ערעור יצרו שומה "חדשה" שלגבּיה יש לו זכות טיעון מחודשת.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט י' אטדגי, דחה את הבקשה.

השופט אטדגי קבע, כי הפחתת השומה, תוך קבלת חֵלק מטענותיו של המערער, אינה יוצרת שומה חדשה והיא אף איננה "תיקון צו".
השופט אטדגי הוסיף וקבע, כי אם כל קבלת טענה של המערער על-ידי המשיב, המביאה לידי הפחתת השומה, תפורש כשומה חדשה שתידון כ"צו" חדש, אזי בכך ייצא הנישום ניזוק, כיוון שהדבר לא יעודד את פקיד-השומה להטות אוזן לטענות המערער ויקשה על היכולת לשכנעו בקבלת הטענות.