לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי: אימתי השכרת מוניטין תיחשב לרכישתו?

28/01/2013

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בעניין גלאון מנועים בע"מ (עמ"ה 515-06).

השְאֵלה העיקרית שנדונה בערעור היא, האם המערערת שכרה מוניטין מגוף אחר וזכאית לנַכּוֹת את דמי השימוש בגינו (כטענת המערערת) או שמא מדובר ברכישה של המוניטין שאינה מותרת בניכוי (כטענת המשיב).*

* המדובר בשנות-המס 2002-1999, דהיינו לפני חקיקת תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס"ג-2003, בגדרן נקבע פחת בשיעור שנתי של 10% ברכישת מוניטין.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת ר' ברקאי, דחה את הערעור ברובו.

השופטת ברקאי קבעה, כי הגם שעִסקה של השכרת מוניטין הינה אפשרית ולא פסולה על פניה, עסקה שכזו חייבת לשַקף אמיתית את מהות פעולת ההשכרה, בעוד שבמקרה דנן, הייתה זו פיקציה בין צדדים קשורים שנועדה להביא יתרונות מס בלתי-ראויים. לאור זאת, קבעה השופטת ברקאי, כי מדובר בעסקה לרכישת מוניטין ולא בשכירתו.

עם זאת, השופטת ברקאי הוסיפה וציינה, כי יש מקום לבחון את טענת המערערת באשר לאופן הערכת שווי העִסקה, ובהתאם החזירה את הערכת שווי הרכישה והמכירה לבחינה מחודשת אצל המשיב.