לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטת מיסוי בנושא אופציות בידי עובד הנחשב לתושב חוזר ותיק ואשר הוקצו לו במהלך שהייתו בחו''ל; ומדריך להקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים

23/01/2013

שני פרסומים חדשים מטעם רשות המיסים:

האחד, מדריך קצר להקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים,* הכולל תיאור של מסלול הפטוֹר ממס, מסלול החיוב במס בשיעור 10% ומסלול החיוב במס בשיעורים הרגילים** (קישור למדריך).

* הקלות אלו נידונה בהרחבה באתר האינטרנט (קישור למאמר).
** במסגרת מסלול זה, מצוין במדריך האמור, כי "התנאי לבחירת מסלול של חיוב לפי שיעור המס השולי הינו שההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק כמשמעותו בסעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה" [ההדגשה שלי - א' ש'.] עם כל הכבוד, לא ברור לנו מהו הבסיס המשפטי לקביעה זו.

השני, החלטת מיסוי בנושא תושב חוזר ותיק שהוקצו לו במהלך שהייתו בחו"ל אופציות לרכישת מניות חברה תושבת-חוץ בה עבד (החלטת מיסוי 2597-13).
על-פי החלטת המיסוי, המבקש ייחשב לתושב ישראל הזכאי להקלות של תושב חוזר ותיק הָחל ממועד הגעתו לישראל.
עוד נקבע, כי השנה הראשונה לחזרתו לא תיחשב לשנת הסתגלות. זאת, היות שהבקשה לכך לא הוגשה במועד כמו גם מהטעם שעל-פי חוזה העֲסקתו עם מעבידתו, המבקש הגיע לישראל במטרה להישאר ולעבוד בישראל במשך שנתיים.
בנוסף, כוללת ההחלטה כללים בדבר מיסוי הרווחים הצפויים ממימוש האופציות ובכלל זאת חלוקת ההכנסה לרכיב שהופק בישראל והרכיב שהופק מחוץ לישראל (עד למועד ההגעה לישראל).