לוגו אלכס שפירא ושות׳

גידול הון בלתי-מוסבר ייוחס, בהיעדר ראיה לסתור, לשנות-המס הפתוחות

25/12/2012

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין סולטן (עמ"ה 522-07).

באותו מקרה, גילה המשיב גידול הון בלתי-מוסבר בהשוואת ההון של המערער בתקופה 31.12.2002-31.12.1996 והוציא לו שומה שבהּ יוחסו הפרשי ההון לשלוש שנות-המס האחרונות שהינן שנות-המס "הפתוחות".
לטענת המערער, גידול ההון התגבש בשנות-המס "הסגורות", ולחלופין, יש לייחֵס את הפרשי ההון באופן שווה לכל שנות השומה.

בית-המשפט, מפי השופטת מ' מזרחי, דחה את הערעור, בקובעו, כי המערער לא הוכיח שגידול ההון התרחש כולו בשנים "הסגורות" ולא עמד בנטל שנקבע לעניין זה בפסק-הדין של בית-המשפט בעניין פרוינד (ע"א 9650/05).
השופטת מזרחי הוסיפה וקבעה, כי אין לקבל את טענת המערער, לפיה יש לייחֵס את ההפרש לכל שנות השומה, שכּן לא נתקיימו במקרה זה נסיבות מיוחדות שהצדיקו פעולה כזו.