לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חוק עידוד השקעות הון

23/12/2012

פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא חוק עידוד השקעות הון ("החוק").

החלטת מיסוי 7821/12 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברת תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כמנוע להשוואת מחירים. התוכנה נמכרת לאתרים קמעונאיים העוסקים במכירת מוצרים לגולשי אינטרנט וכן משמשת את החברה באתרי אינטרנט להשוואת מחירים שבבעלות החברה.
מלבד פעילות פיתוח התוכנה בחברה, מועסקים גם עובדים שתפקידם לקדם את אתרי החברה ברשתות החיפוש השונות באינטרנט, וזאת על-מנת להגדיל את תנועת הגולשים.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתית" כמשמעותו בסעיף 51 לחוק כנוסחו לפני תיקון 68. עוד נקבע, שהחברה תהיה זכאית לתבוע הטבות מס מכוח החוק לגבי הכנסה ממתן זכות שימוש בתוכנה ללקוחותיה ולגבי ההכנסות מאתרי החברה, אך הכנסות החברה מפעילות קידום האתרים לא תיחשבנה ל"הכנסה מוטבת" והן לא תהיינה זכאיות להטבות המס מכוח החוק.

החלטת מיסוי 3663/12 (קישור להחלטה)
במסגרת החלטה זו נדוֹן עניינה של שותפוּת תושבת ישראל המוחזקת במלואה על-ידי חברות תושבוֹת ישראל. בבעלות השותפות מפעל תעשייתי לעבודות ייצור יייחודיות.

על-פי ההחלטה, השותפוּת תיחשב ל"חברה מועדפת" כמשמעותה בסעיף 51 לחוק, ובלבד שתהא שותפוּת רשומה לפי פקודת השותפויות ושהשותפוֹת בה תהיינה רק חברות שהתאגדו בישראל.
עוד נקבע, שיראו במפעל שבבעלות השותפוּת בגֶדר "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" (כמשמעות מונחים אלה בסעיף 51 לחוק) ושיראו בעבודות הייצור המבוצעות במפעל על-ידי השותפוּת בגֶדר "רכיב במוצר אחר" כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק.

החלטת מיסוי 4458/12 (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה תוֹשבת ישראל העוסקת כקבלנית-מִשנה בפיתוח ושיווק של מיכלים ייעודיים לחומרים, כגון חביות פח ומיכלי פלסטיק, המשַמשים לייצוא של חומרים כימיים, כימיקלים וכו'.

נקבע, כי המפעל של החברה ייחשב ל"מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" (כמשמעות מונחים אלה בסעיף 51 לחוק) ושהמיכלים הייעודיים ייחָשבו ל"רכיב במוצר אחר" כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק.