מס ערך מוסף
עקרונות החבות במע"מ, מס רווח ומס שכר
 - כללי
 - הטלת המס על עוסק
 - הטלת המס על מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר)
 - הטלת המס על מוסד כספי
מבזקים, חדשות ועדכונים במס ערך מוסף
 - מע"מ בגין דמי הסכמה לרמ"י ובגין מתן שירותים
 - השכרת ציוד לעוסקים תושבי אזור אילת
 - גביית חוב מע"מ מחברה קשורה; חשבוניות פיקטיביות; ערובה להבטחת הוצאות
 - דחייה נוספת ואחרונה של מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס
 - מחיקת ערעור מע"מ שהוגש באיחור
 - מע"מ במכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים
 - החלטת מיסוי בנושא חשבונית מרכזת, פסק-דין בנושא חשבוניות פיקטיביות
 - רישום זמני כ"עוסק" עד להכרעה בערעור
 - חשבונית שהוּצאה שלא כדין אינה רק חשבונית פיקטיבית
 - על מי הנטל לזמן לעדות את אלה שמסרו הודעות במסגרת חקירה?
 - גביית חוב מע"מ מחברה קשורה; הוצאת חשבונית על-ידי תאגיד העירייה בגין עבודות פיתוח
 - החלטות מיסוי חדשות
 - סגירת תיק עוסק פיקטיבי
 - מס שכר בגין תשלומי מועצה מקומית
 - מע"מ על רווחי נוסטרו
 - מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; אלי טביב; קיזוז מס תשומות בידי חברת החזקות
 - העברת הדיווח על רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית לדיווח המפורט
 - דחיית מועד הגשת דיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; חשבוניות פיקטיביות; מע"מ בגין תמיכה ממשרד החקלאות
 - שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים לעוסק
 - פורסמה החלטת מיסוי בנושא מע"מ על שירותי הובלה ושילוח
 - בקשה להוספת ראיות לאחר הגשת הסיכומים; מתווך או מוכר בעסקה למכירת טבק; חשבוניות פיקטיביות
 - עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017
 - נטל הבאת הראיות במע"מ; שומה חלקית במע"מ
 - חשבוניות פיקטיביות
 - הפקדת ערובה בערעור
 - כפל-מס בגין הוצאת חשבוניות פיקטיביות; אי-דיווח על הכנסות למע"מ
 - האם מכירת מניות חברה שהיא איגוד מקרקעין חייבת במע"מ? על מי הנטל לזמן לעדות את אלה שמסרו הודעות במסגרת חקירה?
 - חשבוניות פיקטיביות
 - חשבוניות פיקטיביות במכירת זהב
 - החלטת מיסוי חדשה בנושא רכישת דירת נופש והעמדתה לחברת ניהול מלונאית
 - מע"מ בעסקת "נטו"
 - 20.9.17: הסדר עוסקים גדולים
 - 24.9.17: שאלת תחולתו של סעיף 5(ב) לחוק מע"מ וטענות התיישנות
 - 17.9.17: החלטות מיסוי בנושא מע"מ
 - 23.8.17: חשבוניות פיקטיביות ברכישת זהב ושירותי כח אדם
 - 21.8.17: ביטול עסקת מקרקעין לעניין מע"מ; ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוציא עוסק תושב האזור
 - 12.8.17: שינוי סיווג וחיוב במע"מ של עמותה המסייעת לחולים
 - 6.8.17: רווחים ממתן הלוואה המובטחת בשעבוד על מקרקעין – האם חייבים במע"מ?
 - 31.7.17: מועד החבות במע"מ; מע"מ בשיעור אפס
 - 25.7.17: החלטת מיסוי חדשה בנושא תקנה 6א לתקנות מע"מ
 - 28.6.17: פסק-הדין בעניין אקוויטס ניהול השקעות המערערת; דחיית מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס
 - 24.4.17: פסילת ספרים וקנס בגין חשבוניות פיקטיביות
 - 3.4.17: החלטות מיסוי חדשות; פסיקה – חיוב בגין תמיכה לפי 12 לחוק, שיעור אפס לגבי שירות לתושב-חוץ
 - 26.3.17: חבות במע"מ בגין עבודות פיתוח; שימוש בממצאי פס"ד פלילי בהליך מע"מ אזרחי
 - 21.3.17: החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ
 - 20.3.17: הצעת חוק בנושא מע"מ (עסקת אקראי, ביטול איחוד עוסקים)
 - 13.3.17: פורסם פסק-הדין בעניין אלי טביב - גביית חובה של הפועל כפר סבא
 - 11.3.17: סמכות להוצאת שומות מס שכר - החלטת בית-המשפט המחוזי בחיפה
 - 8.3.17: החלטות הכופר לשנת 2015; מכירת קרקע לקבוצת רכישה – האם עסקה החייבת במע"מ? מחיקת ערעור
 - 6.3.17: טופסי דיווח חדשים על חוות-דעת מיסוי; ביטול עסקה לעניין מע"מ; הפקדת ערובה להבטחת הוצאות
 - 8.2.17: הוראת פרשנות בנושא סיוּוגן לצורכי מס של קבוצות הכדורגל בליגת העל
 - 7.2.17: רווחי נדל"ן מחו"ל ודיבידנדים – האם חייבים במס רווח בידי מוסד כספי?; השכרת-משנה של דירות לעובדי שגרירויות – האם פטורה ממע"מ?
 - 31.1.17: דחיית מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס והבהרה לגבי העמדה בנושא ייבוא שירותים מחו"ל; מע"מ בשיעור אפס בגין איתור וגיוס לקוחות
 - 28.1.17: מע"מ במכירת דירות שהושכרו למגורים בסמוך לרכישתן
 - 15.1.17: חברה ישראלית כסניף של חברה קפריסאית
 - 15.1.17: פורסם טופס דיווח על עמדה החייבת בדיווח בעניין מע"מ
 - 11.1.17: קביעת מחיר העסקה לצורך מע"מ; גביית חוב מע"מ מחברה קשורה
 - 28.12.16: פטוֹר ממס הכנסה ≠ פטוֹר ממס רווח; שומת תשומות
 - 26.1.216: פורסמה רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת-המס 2016
 - 21.11.16: החבות במע"מ במכירת בניין שהושכר בשכירות מוגנת
 - 21.11.16: ניכוי מס תשומות בידי חברת החזקות
 - 12.11.16: החלטות מיסוי במע"מ; ניכוי מס תשומות ברכישת נחלה חקלאית
 - 7.11.16: החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ
 - 13.10.16: שינוי סיווג ממלכ"ר לעוסק
 - 5.10.16: חבות במע"מ בייבוא ומכירת חמאה
 - 12.9.16: פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי בעניין עו"ד ד"ר שגב
 - 29.8.16: החלטות מיסוי בנושא מע"מ
 - 10.8.16: פורסם פסק-הדין בעניין שפרה אלמליח – חיוב איש קש במע"מ
 - 4.7.16: תביעה ייצוגית נגד המדינה בגין חיוב במע"מ בכביש 6
 - 29.6.16: החלטת מיסוי בנושא ניכוי מס תשומות ברכישת מניות איגוד מקרקעין
 - 26.6.16: תשלום בגין נזק טוטאל לוס לרכב – האם חייב במע"מ?
 - 14.6.16: מבצעי התרמות; הצעת חוק לתיקון 55 לחוק מע"מ
 - 4.6.16: החלטת מיסוי בנושא מע"מ
 - 1.6.16: החלטות מיסוי חדשות במע"מ
 - 26.5.16: החלטות מיסוי חדשות במע"מ
 - 19.5.16: עצימת עיניים ביחס לחשבוניות פיקטיביות
 - 15.5.16: תיקון לתקנות מע"מ (רישום)
 - 15.5.16: מע"מ במכירת נדל"ן ששימש להשכרה פסיבית
 - 15.5.16: מימוש ערבות שניתנה בעסקת קומבינציה – האם אירוע מע"מ?
 - 13.4.16: בית-המשפט המחוזי – האם חברת החזקות זכאית לקזז מס תשומות?
 - 26.3.16: ביהמ"ש המחוזי – גיוס צעירים ישראליים למחנות קיץ בארה"ב – האם שירות החייב במע"מ בשיעור אפס?
 - 22.3.16: החלטות מיסוי חדשות
 - 14.3.16: הטלת מע"מ על חברות זרות שמוֹכְרות באמצעות האינטרנט
 - 11.3.16: בקשה לדחות ערעור מע"מ בְּשל התיישנות, שיהוי והשתק; ביטול רישום כעוסק
 - 1.3.16: החלטות מיסוי חדשות
 - 19.2.16: בית-המשפט העליון – תקבול ששולם בתמורה לביטול הסכם למתן שירותים – האם חייב במע"מ?
 - 19.2.16: בית-המשפט – האם ניתן לקזז מס תשומות ברכישת דירת נופש?
 - 26.1.16: החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ
 - 1.1.16: דו"ח תקופתי למע"מ ידוּוח על-ידי עוסקים החייבים בדיווח מפורט באופן מקוּון בלבד
 - 30.12.15: מע"מ במכירת פירות וירקות
 - 8.12.15: ייחוס חוב מע"מ של חברה לחברה קשורה
 - 30.11.15: חברה ישראלית הקשורה לחברה קפריסאית שעוסקת בתחום הפורקס עשויה להיחשב לסניף של חברה זו לעניין חוק מע"מ
 - 13.11.15: שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הוקטן מ-18% ל-17%
 - 28.10.15: בית-המשפט – מהו מועד החבות במע"מ בגין אספקת שירותי מים וביוב על-ידי תאגידי המים והביוב בעירייה?
 - 27.10.15: בית-המשפט המחוזי: האם רכישת/מכירת בית פרטי ששימש במשך תקופה קצרה כצימר חייבת במע"מ? רכישת נדל"ן ומכירתו – האם פעילות עסקית החייבת במע"מ?
 - 13.10.15: שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הוקטן מ-18% ל-17%
 - 11.10.15: ניכוי מס תשומות בידי חברת החזקות
 - 24.9.15: פורסמה הוראה מקצועית בנושא הפחתת שיעור המע"מ ל-17%
 - 16.9.15: החלטות מיסוי חדשות – מכירת נכס בלתי-מוחשי שפותח בישראל; הוצאת הודעת זיכוי בעקבות ביטול עסקה שנעשתה ע"י עוסק אחר; אשפוז תייר בבית חולים
 - 11.9.15: פורסם ברשומות הצו המקטין את שיעור המע"מ ל-17%
 - 2.9.15: החלטות מיסוי חדשות – סובסידיה למעונות ילדים ממשרד הכלכלה; פיצוין בגין הפקעת מקרקעין וירידת עֵרכּם; קיזוז מס תשומות בגין בקשה לקבלת מענק מהמדען
 - 8.8.15: פורסמה החלטת ביהמ"ש העליון בבקשה לדיון נוסף בעניין זאב שרון
 - 5.8.15: החלטת מיסוי חדשה בנושא מע"מ על השקעות נוסטרו
 - 13.7.15: בית-המשפט העליון – רכישת/שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים – ייבוא החייב במע"מ?
 - 7.7.15: החלטות מיסוי חדשות במע"מ: מכירת מקרקעין בעקבות מימוש אופציה; מכירת מקרקעין לאחַר פירוק; מכירת טלפונים סלולריים באילת; מועד החיוב במכירת ציוד
 - 7.7.15: פורסמו שני פסקי-דין בנושא חשבוניות פיקטיביות
 - 5.7.15: סיווג קבוצות כדורגל כ"עוסק מורשה"; הצעת חוק חדשה
 - 30.6.15: ביהמ"ש העליון - האם פעילותה של רשות מקומית בתחום סילוק והטמנת פסולת נכללת בפעילויותיה המלכ''ריות לצורכי מע''מ?
 - 18.6.15: התנאים להוצאת שומת מע"מ מתוקנת והשלכות הוצאת שומה כאמור
 - 17.6.15: בקשה לקבלה על הסף ערעור על פסילת ספרים והטלת קנסות מכוח חוק מע"מ
 - 12.6.15: האם נכה הפטוּר ממס הכנסה זכאי גם לפטוֹר ממס רווח בְּשל פעילותו כמוסד כספי?
 - 20.5.15: החלטת מיסוי חדשה בנושא חבות במע"מ לגבי מתן שירותים משפטיים בקשר לתביעה מחוץ לישראל
 - 17.5.15: ביהמ"ש אינו רשאי להגדיל את המחזור למע"מ אם שומה זו לא הובאה לפתחו
 - 27.4.15: פורסמה החלטה מקצועית נוספת בנושא מע"מ – הגשת רשימון ייצוא מרוכז לגבי ייצוא טובין בסכומים נמוכים
 - 21.4.15: פורסמה החלטה מקצועית בנושא שאלת סיוּוגן לצורכי מע"מ של חברות המנהלות קוּפות גמל ענפיות
 - 2.4.15: בית-המשפט המחוזי: האם סעיף 95 לחוק מע"מ מַקנה למנהל מע"מ סמכות לפסול את ספריו של עוסק, או שמא אך ורק את הסמכות להטיל קנס?
 - 16.3.15: רשויות המס פרסמו הוראת פרשנות בנושא החבות במע"מ ובמכס של ייבוא תרופות לישראל לצורך ביצוע ניסויים רפואיים בישראל
 - 13.3.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא חבויות מע"מ בעסקות נדל"ן
 - 12.2.15: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ וחוקי עידוד
 - 11.2.15: בית-המשפט העליון: האם השכרת מקבץ דיור פטורה ממע"מ?
 - 31.1.15: פורסמה הוראה מקצועית בנושא החבות במע"מ לגבי שירותים הניתנים למפיקים זרים לצורך הפקת סרטים זרים בישראל
 - 7.1.15: בית-המשפט המחוזי - האם כתיבת ספרי תורה בידי סופר סת"ם עבור קהילה יהודית בחו"ל חייבת במע"מ בשיעור אפס?
 - 26.12.14: בית-המשפט העליון - האם השכרת דירות מגורים לעמותה מהווה עסקה הפטורה ממע"מ?
 - 18.12.14: תיקוני חקיקה - שיעור 0 לשירותים לתושב-חוץ בקשר לניסויים רפואיים בבני אדם; שינוי באופן זקיפתם של סכומים המשולמים בידי חייבים
 - 17.12.14: פסיקה חדשה - התיישנות החלטות מנהל מע"מ עקב המצאתן באיחור
 - 13.12.14: הבהרה מקלה של רשויות המס לגבי תיקון 47 לחוק מע"מ (החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס)
 - 6.12.14: פורסם תיקון 48 לחוק מע"מ - הרחבת אוכלוסיית הזכאים לדַווח על-בסיס מזומן
 - 28.11.14: החזר מס תשומות בעקבות ביטול עסקה לרכישת מקרקעין
 - 25.11.14: פורסם תיקון 47 לחוק מע"מ - החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס
 - 17.11.14: בית-המשפט העליון - שאלת חבותו במע"מ של מלכ"ר המוכר נדל"ן למלכ"ר אחר
 - 8.11.14: החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ
 - 29.10.14: בית-המשפט המחוזי: ייחוס חוב מס של חברה לבעל תפקיד - הוראות סעיף 106ב לחוק מע"מ
 - 28.10.14: פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא היעדר חבות במע"מ במכירת דירות לעמותה
 - 20.10.14: בית-המשפט המחוזי - ייחוס חוב מס של חברה לחברה קשורה בעקבות העברת פעילות - הוראות סעיף 106(ב1) לחוק מע"מ
 - 16.9.14: בית-המשפט העליון - כיצד תיקבע חבותו במע"מ של היזם הזוכה במכרז לפינוי בינוי? האם אי-קיום דיון בהשגה גורר את בטלות השומה?
 - 27.8.14: בית-המשפט העליון: נטלי ההוכחה כמו גם שאלת המודעוּת בערעורים בנושא חשבוניות פיקטיביות
 - 25.8.14: פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ: סיווג של עמותה, העברת מקרקעין אגב פירוק, חבות במע"מ בשל קיצור התקשרות ועוד
 - 25.8.14: פורסם פסק-הדין בשלוש הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד חברות סלולר שעניינן בחיוב במע"מ על מחירי שירותים שניתנו מחוץ לישראל
 - 7.8.14: בית המשפט העליון דחה את העתירה לקיום דיון נוסף בעניין עיריית אשקלון
 - 6.7.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין סימקו - ניכוי מס תשומות במקרה של פעילות עסקית מעורבת
 - 2.7.14: פורסמה הצעת חוק לתיקון 45 חוק מע"מ - החלפת הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי במע"מ בשיעור אפס ועוד
 - 26.6.14: פורסמה הצעת החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן
 - 17.6.14: בית-המשפט המחוזי - האם מכירת 13 מגרשים בידי חברה העוסקת בקרמיקה ואינסטלציה חייבת במע"מ?
 - 15.6.14: הפטור ממע"מ על מתן שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי יוחלף במע"מ בשיעור אפס?
 - 12.6.14: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין דן מיחזור - דיווח על חשבוניות מהרשות הפלסטינית
 - 10.6.14: בית-המשפט העליון: שאלת סיווגו של חבר-בני-אדם כ"תושב אזור אילת" כאמור בחוק אזור סחר חופשי באילת
 - 19.5.14: האם רשאי גובה המס במסגרת הליכי גביית מע"מ, להרים מסך ולייחס חוב של חברה חייבת לברה אחרת אליה העבירה החברה חייבת את פעילותה?
 - 18.5.14: בית-המשפט - האם עוסק השוכר רכבים פרטיים המשמשים לצורכי עסקו זכאי לנכות את מס התשומות בגין השכירות כאמור?
 - 14.5.14: פורסם תזכיר החוק המקנה מע"מ בשיעור אפס ברכישת דירת מגורים יחידה מקבלן
 - 1.4.14: הסופרטנקר החדש? פורסמה חקיקת המע"מ לגבי מע"מ בשיעור אפס לדירות קבלן תוך הכפלת התקרה מ-1.6 ל-3.2 מיליון ש"ח!
 - 31.3.14: בית-המשפט - אימתי זכאי מנהל מע"מ לגבות חוב מע"מ של חייב מצד שלישי מכוח סמכותו על-פי סעיף 106 לחוק מע"מ?
 - 25.3.14: בית-המשפט - האם מחילת חוב לעניין מס הכנסה גוררת עמה בהכרח גם את החלת הוראות סעיף 12 לחוק מע"מ?
 - 11.3.14: פורסם פסק-הדין של בג"ץ בעתירה לחייב במע"מ תאגידים בינלאומיים הפועלים באמצעות האינטרנט, דוגמת גוגל ופייסבוק
 - 10.3.14: פסיקה חדשה במע"מ: מכירת קרקע הכוללת מבנה להריסה אינה זכאית להקלה הקבועה בסעיף 5(ב) לחוק; טענת השתק שיפוטי כנגד המדינה
 - 3.3.14: בית-המשפט - תקבול ששולם בתמורה לביטול הסכם למתן שירותים - האם חייב במע"מ?
 - 13.2.14: פורסם תיקון 34 לחוק מע"מ - שינוי בקבוצת החייבים בדיווח מקוון
 - 29.1.14: פסיקה חדשה במע"מ: תשלום מע"מ בגין ריבית רעיונית על פיקדון בבית דיור מוגן; בטלות החלטה בהשגה השונה ביסודה מהשומה המקורית
 - 1.1.14: בית-המשפט - האם עוסק השוכר רכבים פרטיים המשמשים לצורכי עסקו זכאי לנכות את מס התשומות בגין השכירות כאמור?
 - 21.12.13: ניתן פסק-דין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברות להשכרת רכב הגובות מע"מ בגין רכיבי הביטוח בעסקות השכרת הרכב
 - 4.12.13: בית-המשפט המחוזי - על המבקש לחקור את העדים מטעם מנהל מע"מ להזמינם לדיון ההוכחות ולחוקרם בחקירה נגדית
 - 19.11.13 - בית-המשפט המחוזי: יש להתיר קיזוז מס תשומות בגין חשבוניות הנחזות להיות פיקטיביות אם אכן נעשו עסקות בין הצדדים והוכח תום-הלב הנדרש
 - 14.11.13: פסיקה חדשה במיסוי מקרקעין ובמע"מ
 - 30.10.13: פסיקה חדשה במע"מ: ניכוי מס תשומות שלא כדין; פעילות השמה של עובדים מתאילנד עבור חקלאים בישראל אינה זכאית למע''מ בשיעור אפס
 - 17.10.13: האם פיצויים שנפסקו לטובת חברה קבלנית במסגרת הליכי בוררות בגין הפרת הסכם קומבינציה הם תמורה החייבת במע"מ?
 - 15.10.13: שומה לפי מיטב שפיטה ושומת עסקאות/תשומות לשותף בבית אבות
 - 10.10.13: הרישום כעוסק מורשה מהווה הודאה של מי שרשום כעוסק בדבר חובת הדיווח ותשלום המס; סיוּוגה של קבוצת כדורגל כמלכ"ר לעניין מע"מ
 - 6.10.13: פורסם פסק-הדין בעניין לינטל תקשורת בע"מ - חשבוניות פיקטיביות
 - 27.9.13: תובענה ייצוגית לגבי גביית מע"מ בעסקות בקרקעות קק"ל
 - 14.8.13: איחור בהגשת השגה על שומת מע"מ עשוי להביא לאובדן הזכאות להשגה ולהגשת ערעור
 - 7.8.13: פורסמה הוראת פרשנות חדשה בנושא היבטי החבות במע"מ בעסקאות של שירותי תקשורת (סלולאריים וקווים) בינלאומיים
 - 5.8.13: שומות מס הכנסה (לרבות קנס גירעון) ומע"מ בעקבות הסדר טיעון בהליכים פליליים
 - 18.7.13: ביהמ"ש העליון - חישוב החבות במע"מ במכירת דירות שנרכשו כקרקע מיחידים שאינם עוסקים
 - 14.7.13: בית-המשפט - האם השכרת דירות מגורים לעמותה מהווה עסקה הפטורה ממע"מ?
 - 1.7.13: חשבוניות פיקטיביות
 - 16.6.13: בית-המשפט העליון - השכרת מקבץ דיור אינה מהווה השכרת דירת מגורים ישירות לשוכר ולכן אינה פטורה ממע"מ
 - 10.6.13: בית-המשפט העליון - האם יש להתיר בקיזוז מס תשומות בשל שכ"ט עו"ד בגין ייצוג בהליכי עבירות פליליות שהסתיימו בהסדר טיעון ("לא יהא חוטא נשכר")
 - 2.6.13: פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים מ-17% ל-18%
 - 28.5.13: פורסם ברשומות הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-18%
 - 19.5.13: רכישת קניין רוחני על-ידי עמותה מחברה זרה - האם ייבוא החייב במע"מ?
 - 13.5.13: הוארך תוקף החקיקה במע"מ המאפשרת דיווח על בסיס מזומן ליצרנים קטנים
 - 24.4.13: האם החזר תשלום הוצאות פיתוח גורר עמו חבות במע"מ?
 - 17.4.13: שאלת חבותו במע"מ של מלכ"ר המוכר נדל"ן למלכ"ר אחר
 - 11.4.13: כיצד תיקבע חבותו במע"מ של היזם הזוכה במכרז לפינוי שכונת הארגזים? האם אי-קיום דיון בהשגה גורר את בטלות השומה?
 - 7.4.13: פסיקה חדשה בנושא מע"מ - חשבוניות פיקטיביות; בקשה לקבלת ערעור על הסף בשל פגמים בהליך השומה
 - 25.3.13: פסיקה חדשה: חשבוניות מהרשות הפלסטינית
 - 10.3.13: בית-המשפט - חיוב מנהל חשבונות בכפל-מס בשל הוצאת חשבוניות פיקטיביות על-ידי חברה בה הועסק
 - 25.2.13: המערער על שומה בגין חשבוניות פיקטיביות זכאי לקבל ממנהל מע"מ מידע לגבי החברות שהוציאו את אותן חשבוניות כדי לנסות ולהוכיח את רשלנות המנהל
 - 3.2.13: בית-המשפט - האם השבה מכוח עילה של עשיית עושר ולא במשפט חייבת במע"מ?
 - 15.1.13: פורסם פסק-הדין בעניין מ.א. עליאן בע"מ - חשבוניות פיקטיביות
 - 26.12.12: שאלת החבות במע"מ במכירת 32 דירות בידי קיבוץ
 - 25.12.12: בית-המשפט המחוזי - האם תשלום היטל הטמנה המשולם על-פי חוק שמירת הניקיון חייב במע"מ?
 - 28.11.12: כיצד יש לחשב את חבות המע"מ ברכישת דירה "יד 2" על-ידי קבלן ומכירתה ברווח
 - 20.11.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין קיבוץ אילות: אין לפרש חקיקת מס לטובת הנישום
 - 7.11.12: האם סעיף 5(ב) לחוק מע"מ כולל מנגנון שערוך? דהיינו, האם עוסק המוכר דירת מגורים שרכש מאדם פרטי זכאי לשערך את מס התשומות (הרעיוני) שגלום בעלות
 - 24.10.12: בית-המשפט העליון: פעילות השמה של עובדים מתאילנד עבור חקלאים בישראל אינה זכאית למע''מ בשיעור אפס
 - 17.10.12: בית-המשפט המחוזי: ייצוא טובין לחו"ל יחויב במע"מ בשיעור אפס בתנאי שהותר רשימון ייצוא
 - 27.9.12: בית-המשפט העליון: מכירת 53 מגרשים בידי עירייה בתמורה לכחמישה מליון דולר אינה מהווה פעילות מלכ"רית, אלא פעילות מסחרית החייבת במע"מ
 - 13.9.12: פורסם תיקון לתקנות סדר הדין האזרחי - הוספת מע"מ לשכר-טרחת עורך-דין הנפסק לצד הזוכה
 - 30.8.12: חקיקה חדשה - הגדלת שיעור מס הרווח ומס השכר על מוסדות כספיים
 - 28.8.12: רשות המסים פרסמה מסמך הבהרות לגבי העלאת שיעור המע"מ מ-16% ל-17%
 - 28.8.12: בית-המשפט העליון - רכישת תיקי הוצאה לפועל מהווה עסקה החייבת במע''מ, שכן תיקי הוצאה לפועל אינם מהווים זכויות במסמכים סחירים
 - 5.8.12: מתן שירותי בנייה על-ידי עמותה - פעילות מסחרית?
 - 2.8.12: פורסם הצו המגדיל את שיעור המע"מ ל-17% החל ביום 1.9.2012
 - 24.7.12: חקיקה חדשה - הותרת המע"מ בשיעור 16%
 - 10.6.12: פסיקה חדשה - רכישת/שאילת כרטיסי שחקני כדורגל זרים - ייבוא החייב במע"מ?
 - 5.6.12: בית-המשפט העליון דחה את העתירה לדיון נוסף בעניין עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל (שירותי דיור מוגן אינם פטוּרים ממע''מ)
 - 31.5.12: בית-המשפט - תובענה בדרך של המרצת פתיחה אינה הדרך הנכונה לצורך הכרה בחובות אבודים לעניין מס הכנסה ומע''מ
 - 21.5.12: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בבקשה לדיון נוסף בעניין קלאבמרקט
 - 16.5.12: פורסמה הוראת פרשנות מעודכנת בנושא חובות אבודים למע"מ
 - 3.5.12: בג"ץ: אין להחריג עורכי-דין מהדיווח המקוּון למע"מ
 - 1.4.12: פורסם ברשומות תיקון 42 לחוק מע"מ
 - 12.3.12: נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לגבי גביית מע"מ בעסקות בקרקעות קק"ל
 - 7.3.12: בג"ץ דחה עתירה לסַווג עסקות בין מוסדות דיור מוגן לבין דייריו כעסקות שכירות הפטורות ממע"מ
 - 20.2.12: בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע - פעילותה של רשות מקומית בתחום סילוק והטמנת פסולת נכללת בפעילויותיה המלכ''ריות לצורכי מע''מ
 - 12.1.12: פורסם פסה''ד בעניין שרונים אבן יהודה - בית אבות חייב במע"מ בגין שחיקת פיקדונות הדיירים
 - 16.1.12: פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת של רשויות המס לגבי הדיווח המקוון למע''מ
 - 29.11.11: פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין גזית גלוב - ניכוי מס תשומות בידי חברת השקעות בנדל"ן
 - 26.10.11: פס"ד חדש - לא ניתן לקזז מס תשומות בגין רכישת קרקע ובניית בית מגורים שחלקו משמש לעסק
 - 19.9.11: פס"ד חדש - השכרת מקבץ דיור אינה מהווה השכרת דירת מגורים ישירות לשוכר ולכן אינה פטורה ממע"מ
 - 29.8.11: בית-משפט השלום בירושלים דחה תביעה להשבת מע"מ ששולם בגין דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל
 - 17.7.11: פורסם פסה"ד בעניין ר.א שליט פיתוח: שאלת החבות במע"מ בגין השכרת מיקבץ דיור
 - 19.6.11: פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין רשות המיסים נ' קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ
 - 15.6.11: פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ: מעבר לבסיס מזומן לגבי מתן שירותים
 - 17.5.11: פס"ד חדש - פעילות עניפה בנדל"ן חייבת במע"מ
 - 22.3.11: פס"ד חדש של בית-המשפט העליון - לא ניתן לנכות מס תשומות בגין רכישת תלושי ארוחות לעובדים
 - 28.2.11: פס"ד חדש - ניתן לנכות מס תשומות מדמי ניהול ששולמו בשל משרדים להשכרה אף בתקופה שהמשרדים טרם הושכרו
 - 24.2.11: פורסמו ברשומות: החקיקה החדשה לגבי מיסוי דירות מגורים + הותרת שיעור מס שכר/רווח על מוסדות כספיים
 - 7.2.11: פס"ד חדש - למנהל מע"מ אין סמכות שלא לרשום אדם כעוסק מורשה על רקע עברו הבעייתי במע"מ
 - 30.1.11: פס"ד חדש של ביהמ"ש העליון - בהיעדר הוראה אחרת בחוזה יש לראות את מחיר העסקה ככולל מע"מ
 - 17.1.11: פס"ד חדש: שירותי פעילויות שטח הניתנים לתיירים חייבים במע"מ בשיעור אפס
 - 6.1.11: פורסם חוק המדיניות הכלכלית: תיקוני חקיקה מהותיים במס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ ומיסוי מקרקעין
 - 27.12.10: תיקוני חקיקה חדשים: פינוי ובינוי, תמ"א 38 ופטוֹר ממס שכר לגבי מלגה לסטודנטים/חוקרים
 - 17.11.10: פורסמה הוראת ביצוע מעודכנת לגבי שינוי שיטת הדיווח למע"מ
 - 1.11.10: פסק-דין חדש: כיצד תחושב החבות במע"מ במכירת דירות שנרכשו כקרקע מיחידים שאינם עוסקים
 - 30.8.10: נדחתה הבקשה לדיון נוסף בסוגיית המע"מ הגלום בביצוע עבודות פיתוח ותשתיות על-ידי תאגיד עירוני
 - 9.5.10: הודעה בדבר שידור קובץ חשבוניות למע"מ - דחיית מועד תחילת הדיווח למלכ"רים ומוסדות כספיים
 - 5.5.10: פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בסוגיית קיזוז מס תשומות ב"פרוייקט האי היווני"
 - 3.1.10: שיעור המע"מ, וכן שיעור מס שכר ורווח לגבי מוסד כספי, הורדו מ-16.5% ל-16%
 - 31.12.09: התקנות בנושא תכנון מס החייב בדיווח הפכו להוראת-קבע
 - 7.12.09: רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע בנושא שינוי בשיטת הדיווח למע"מ
 - 23.7.09: פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית: שינויים מרחיקי-לכת במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ
 - 2.7.09: שיעור מס הרווח ומס השכר המוטלים על מוסדות כספיים הועלה ל-16.5%
 - 22.6.09: שיעור המע"מ הועלה מ-15.5% ל-16.5%
 - 17.6.09: פורסמה הצעת חוק ההסדרים: שינויים מרחיקי-לכת במס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ
 - 5.6.07: רשויות המס פרסמו חוזר מקצועי בנושא תכנוני מס החייבים בדיווח לפי חוק מע"מ
 - 30.5.07: הודעה על פעולה המהווה תכנון מס החייב בדיווח על-פי תקנות מע"מ
 - 12.11.06: פסק-דין צ'ק פוינט - ניכוי מס תשומות בגין שירותי ייעוץ ביטוחי ושירותי ייעוץ לגידור מַטבעי
 - 28.6.06: הפחתת שיעור המע"מ
 - 25.5.06: מנהל רשות המסים פרסם את רשימת תכנוני המס החייבים בדיווח
 - 23.8.05: פורסמו התקנות המפחיתות את שיעור המע"מ ל-16.5%


שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.