12/12/2017 נוהל חדש לגילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל – הקדם תרופה למכה  
  11/12/2017 היטל עובדים זרים – האם נוגד אמנת מס?; מחיקת תצהירים וחוות-דעת שהוגשו במסגרת ערעור מ"ה; תובענה ייצוגית נגד רשות המסים; חשבוניות פיקטיביות ועוד  
  05/12/2017 העברת נכס לשותפות מוגבלת; סיוּוגה של חברה כאיגוד מקרקעין ושאלת החבות במס במכירת מניותיה בידי תושבת-חוץ; קביעת השווי בעסקת קומבינציה  
  04/12/2017 פסיקה במע"מ: האם מכירת מניות חברה שהיא איגוד מקרקעין חייבת במע"מ? על מי הנטל לזמן לעדות את אלה שמסרו הודעות במסגרת חקירה?  
  30/11/2017 חוזר מקצועי בנושא חברות ארנק; מינויים בכירים ברשות המסים; חשבוניות פיקטיביות  
  27/11/2017 ניכוי מס במקור מריבית על הלוואות P2P; טפסים בנושא השקעות בחברות עתירות מו"פ; בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ועוד  
  22/11/2017 עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים; טיוטת חוזר מקצועי בנושא תמורות עתידיות; הקלות להורים בהליך קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים נטולי יכולת  
  17/11/2017 עתירה נוספת לחייב את גוגל ופייסבוק במס בישראל; חשבוניות פיקטיביות במכירת זהב; פירוק מרצון לפני תום שנת-המס 2017  
  14/11/2017 פיצוי בגין ויתור על זכות תביעה – האם תקבול הוני?; מסירת מידע לצורך ביסוס טענת אפלייה; הבאת ראיות לסתירת פס"ד חלוט בפלילים  
  12/11/2017 החלטות מיסוי חדשות בנושא החוק לעידוד השקעות הון ובנושא מע"מ; תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2018 ואילך  
  08/11/2017 תיקון 73 לחוק העידוד; עדכון נוסף בנושא היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי; חוסר סמכות עניינית; הנפקת אישורי תושב לצורך הנחה במס  
  06/11/2017 פילוג רווחים – פעילות הוועדה המייעצת  
  06/11/2017 הקלות למעסיקי המסתננים; סיווג כחברת בית וטענת הסתמכות; החלטות מיסוי בנושא הנפקה ורישום של מניות בכורה, עובדי Relocation וחוק העידוד; מ"ה שלילי ועוד  
  04/11/2017 תשלום המס בידי שותפויות הגז; "מכירה שלא מרצון" בהקצאת מניות לעובדים; מע"מ בעסקת "נטו"; הארכת מועד שידור והגשת הדוחות השנתיים לנישומים מיוצגים  
  01/11/2017 בית-המשפט המחוזי: תוצאות המס ומועד החבות במס בביצוע עסקאות גידור לשם הגנה על שינויים בשער המטבע  
  30/10/2017 החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי בינ"ל, מיסוי מקרקעין וחוקי עידוד; עריכת תרשומות מדיונים; רכישת זכויות בשותפוּת; מינויים בכירים ברשות  
  23/10/2017 השתק שיפוטי בערעורי מס; תובענה ייצוגית בגין מערכת שע"מ; שאלה לבר-פינקסית; הגנה מן הצדק בעבירות מס  
  22/10/2017 הותר לפרסום פסק-הדין בעניין אילן שילוח: פתיחת שומה בהסכם לפי סעיף 147 לפקודה; תשלום בגין אי-תחרות  
  16/10/2017 דיווח מקוּון על עסקות מקרקעין; משרדי רשות המסים כתחנת משטרה; מפגש עם עדי תביעה בהליך פלילי  
  08/10/2017 החלטת מיסוי בנושא תושבוּת; זיכוי בעד נטול יכולת; ניכוי לצורך מס שבח של תשלומים ששולמו על-ידי הקונה  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.