15/08/2017 זקיפת שווי רכב – המבחנים לסיווג כרכב תפעולי, גילום ההטבה וחישוב השווי; העלאת טענות חדשות בשלב ב'; סעיף 3(ט); בסיס צבירה להכנסה מסחיטה באיומים  
  12/08/2017 שינוי סיווג וחיוב במע"מ של עמותה המסייעת לחולים; קיזוז הפסדים לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי; מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיסוי אופציות לעובדים  
  08/08/2017 עתירת רשתות הפארם נגד ג'יימס ריצ'רדסון ואל-על; מיסוי מכירת זכויות ב-LLC; חוק העיצוב; חוק עידוד השקעות הון  
  06/08/2017 קיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע – סוף פסוק; רווחים ממתן הלוואה המובטחת בשעבוד על מקרקעין – האם חייבים במע"מ?  
  06/08/2017 מבזק מיוחד: בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות והחזירו לוועדת-הכספים; פורסם תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – הקלות מהותיות בחלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה)  
  01/08/2017 חלוקת דיבידנד תוך תשלום מס בשיעור 25% בלבד  
  01/08/2017 נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות  
  31/07/2017 החלטה בבקשה לדיון נוסף בעניין פלוני (סיווג כתושב ישראל); פיצוי בגין אובדן כ"א – פריסה ל-20 שנה; מועד החבות במע"מ; מע"מ בשיעור אפס  
  27/07/2017 חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות חברה משפחתית ובגין הכנסות של תאגיד LLC  
  25/07/2017 תושבוּת לצורך ביטוח לאומי; חידוש הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות; פרודים שחזרו לחיות במשותף; החלטת מיסוי מע"מ ועוד  
  18/07/2017 תשלום בגין אי-תחרות מחברה קשורה = דיבידנד?  
  17/07/2017 תשלום בגין אי-תחרות מחברה קשורה = דיבידנד?; החלטות מיסוי חדשות בנושא אופציות לעובדים; מינויים בכירים ברשות המיסים; תיקוני דוחות 102  
  15/07/2017 קיזוז הפסד מירידת ערך בחברה משפחתית ועסקה מלאכותית; הצעות חוק חדשות: מיסוי יהלומנים; מסלול הטבות חדש להשכרת דירות; עתירה לגבי עיכוב החזרי מס  
  11/07/2017 פילוג רווחים – מינוי וועדה מייעצת; דמי ביטוח לאומי בגין הכנסה של שכיר בחו"ל; ניוד נקודות זיכוי בגין ילדים: מדריך להורים לילדים  
  06/07/2017 דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; אישור פקיד-השומה לקיזוז הפסדים כנגד שבח מקרקעין; קוד אתי; פסילת ספרים  
  06/07/2017 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  28/06/2017 חיוב פעילות נוסטרו במע"מ; שני סמבוסק, בייגלה, בורקס וביצה = פסילת ספרים; דחיית מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; מחשבון נקודות זיכוי  
  25/06/2017 ביהמ"ש: האם הנישום חייב לקזז הפסד עסקי כנגד הכנסתו ממקור זר לפני זקיפת מסי החוץ כזיכוי כנגד המס הישראלי?; ערעור מס משותף ל-14 נישומים = אגרה אחת?  
  18/06/2017 רווחים ראויים לחלוקה; דיבידנד מוטב לפי הוראת-השעה; תקנות לעידוד השקעות הון; מיסוי הכנסות מהימורים ב-WINNER ועוד  
  14/06/2017 נדחה מועד הדיווח לרשות המסים לגבי מס ריבוי דירות  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.