11/07/2018 האם הוראות סעיף 94ב לפקודה (רווחים ראויים לחלוקה) חלות במכירת מניות חברה זרה?; הפרשי הצמדה וריבית בגין מס ששולם ביתר (ניכוי במקור) במכירת ניירות-ערך נסחרים  
  08/07/2018 תזכורת – עד סוף החודש יש להגיש דיווח חצי-שנתי ולשלם מקדמות על רווחים בשוק ההון  
  08/07/2018 דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; החבות במס רכישה בגין עבודות פיתוח שטרם בוצעו כאשר הרוכש הוא "חוליה שניה"  
  04/07/2018 ביטוח לאומי בגין מימוש מניות שהוקצו לפי סעיף 102 הישן; דחיית הערעור בעניין הראל וחברת יונו סימול; חזקת התקינוּת המנהלית בהוצאת שומה; הבהרה לגבי הגדרת "כיבוד קל"; מע"מ בגין דמי הסכמה לרמ"י  
  01/07/2018 הקלוֹת במס רכישה לדירה בקבוצת רכישה; ניכוי מס תשומות בחברת החזקות; ניכוי דמי ביטוח לאומי כהוצאה בידי שכיר ועוד  
  27/06/2018 תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין; הודאה והדחה בערר מס שבח; הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים; היטל עובדים זרים  
  25/06/2018 ניכוי הוצאות משפטיות בגין הליך פלילי נגד מנהל החברה ובעל מניותיה; יתרת חובה – האם דיבידנד או משכורת; השכרת ציוד לעוסקים תושבי אזור אילת; עד שלא הגיע לדיון ההוכחות; תובענה ייצוגית נגד רשות המסים  
  20/06/2018 דירה שננטשה ונזנחה – האם "דירת מגורים" לעניין הפטוֹר ממס שבח? תביעה ייצוגית בגין ניכוי מס במקור מריבית; גביית חוב מע"מ מחברה קשורה; חשבוניות פיקטיביות; ערובה להבטחת הוצאות  
  17/06/2018 דחייה נוספת ואחרונה של מועד הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; החלטת מיסוי בנושא שינוי מבנה; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לתיירות בְּשל המצב הביטחוני בצפון ובעוטף עזה; פורסמו התנאים לעניין סעיף 15(ט)(1)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין  
  12/06/2018 בית-המשפט העליון קיבל את הערעור שהגיש פקיד-השומה על פסק-הדין בעניין גמול אמריקה בע"מ; זקיפת שווי שימוש רכב  
  11/06/2018 החלטות הכופר לשנת 2016; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים; ריבית על הלוואת בעלים; היטל עובדים זרים בחקלאות וחיוב במס בגין העמדת קרוואנים; פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף לתיירות  
  05/06/2018 שכ"ט המתקבל באמצעות אסימונים מבוזרים; כספים ממימוש מקרקעין באיראן כהסבר לגידול בהון; מכירת מקרקעין במחיר נמוך משמעותית ממחיר השוק ועוד  
  02/06/2018 תם ולא נשלם – פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בדיון הנוסף בנושא החבות בהיטל עובדים זרים  
  30/05/2018 החלטות מיסוי בנושא אופציות לעובדים; דו"ח סיכום פעילות החטיבה המקצועית לשנת-המס 2017; דיבידנד בין-חברתי וסעיף 18(ג) לפקודה; פחת במכירת דירת מגורים ועוד  
  27/05/2018 נוהל מתן ארכות; הגדלת משכורת בחברה משפחתית תוך יצירת הפסד לנישום המייצג; גביית חוב מ"ה לפי סעיף 119א לפקודה; מע"מ במכירת פירות וירקות במארזים מעוצבים  
  24/05/2018 עדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ); החלטות מיסוי בנושא מע"מ ושינוי מבנה; חשבוניות פיקטיביות  
  15/05/2018 זקיפת שווי בגין ימי גיבוש לעובדים; טפסים חדשים: מיסוי מקרקעין וחוק עידוד; רישום זמני כ"עוסק" עד להכרעה בערעור ועוד  
  10/05/2018 שינוי ייעוד ותיקון שומה; מס רכישה בהעברת מניות איגוד מקרקעין; חשבונית שהוּצאה שלא כדין אינה רק חשבונית פיקטיבית  
  07/05/2018 פורסם פסה"ד של ביהמ"ש העליון בעניין אור שרה בע"מ ואח' – קיזוז הפסדים שמקורם בירידת ערך של המטבע במכירת ניירות-ערך ובהחזקת פיקדון בידי חברה משפחתית  
  06/05/2018 החבות במס יציאה במקרה בו קיימת אמנת מס; על מי הנטל לזמן לעדות את אלה שמסרו הודעות במסגרת חקירה?  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.