16/10/2017 דיווח מקוּון על עסקות מקרקעין; משרדי רשות המסים כתחנת משטרה; מפגש עם עדי תביעה בהליך פלילי  
  08/10/2017 החלטת מיסוי בנושא תושבוּת; זיכוי בעד נטול יכולת; ניכוי לצורך מס שבח של תשלומים ששולמו על-ידי הקונה  
  29/09/2017 מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל; פטוֹר ממס שבח במכירת דירת "יוקרה" בידי יורשים; הסדר עוסקים גדולים  
  24/09/2017 העברת מניות לפי סעיף 104ב לפקודה; שאלת תחולתו של סעיף 5(ב) לחוק מע"מ וטענות התיישנות; שומה לפי מיטב השפיטה למסעדה  
  18/09/2017 פורסמה הבהרה של רשות המסים בנושא הדיבידנד המוטב  
  17/09/2017 פילוג רווחים – פעילות הוועדה המייעצת; החלטות מיסוי בנושא מע"מ; חוות-דעת מומחה להוכחת שווי מוניטין; מסירת מידע לצורך ביסוס טענת אפלייה  
  17/09/2017 פילוג רווחים – פעילות הוועדה המייעצת  
  13/09/2017 פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בנושא החבות בהיטל עובדים זרים ושאלת זכאותם של עובדים אלה לנקודות זיכוי  
  12/09/2017 קיזוז הפסדים לאחור או פליק פלאק לאחור?  
  10/09/2017 פורסם פסק-הדין בעניין קרופסקי – מסמר נוסף בארון הקבורה של אי-התחרות?  
  05/09/2017 שינויי מבנה; דיבידנד מוטב: חברת ארנק + חלוקה מרווחי שנתיים אחרונות; מכירת מניות לאחַר מיזוג; עיקול לפי סעיף 194 לפקודה  
  30/08/2017 CFC; רכישה עצמית של אג"ח כמחילת חוב; סיווג כחברת בית; דיבידנד מוטב לפי הוראת-השעה; הארכת מועד של סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין מכוח סעיף 107 ועוד  
  23/08/2017 חישוב ליניארי מוטב במכירת דירה שבנייתה טרם הסתיימה; התיישנות שומה; נאמנות לעניין מס שבח; חשבוניות פיקטיביות ברכישת זהב ושירותי כח אדם  
  23/08/2017 מיסוי בעל מניות מהותי בְּשל משיכה מהחברה והעברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי מהחברה אליו; מיסוי קיבוצים; העברת מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה  
  21/08/2017 ביטול עסקת מקרקעין לעניין מע"מ; תשלום בגין אי-תחרות והפרשה לתביעות תלויות; תושב ישראל או תושב רמאללה?; עמידה בתנאי "מפעל בר תחרות" ועוד  
  15/08/2017 זקיפת שווי רכב – המבחנים לסיווג כרכב תפעולי, גילום ההטבה וחישוב השווי; העלאת טענות חדשות בשלב ב'; סעיף 3(ט); בסיס צבירה להכנסה מסחיטה באיומים  
  12/08/2017 שינוי סיווג וחיוב במע"מ של עמותה המסייעת לחולים; קיזוז הפסדים לעניין החבות בדמי ביטוח לאומי; מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיסוי אופציות לעובדים  
  08/08/2017 עתירת רשתות הפארם נגד ג'יימס ריצ'רדסון ואל-על; מיסוי מכירת זכויות ב-LLC; חוק העיצוב; חוק עידוד השקעות הון  
  06/08/2017 קיזוז הפסד הון במכירת ניירות-ערך כאשר ההפסד נגרם מירידה בשער המטבע – סוף פסוק; רווחים ממתן הלוואה המובטחת בשעבוד על מקרקעין – האם חייבים במע"מ?  
  06/08/2017 מבזק מיוחד: בג"ץ ביטל את חוק מס ריבוי דירות והחזירו לוועדת-הכספים; פורסם תיקון 242 לפקודת מס הכנסה – הקלות מהותיות בחלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה)  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.