20/03/2018 סיוּוגו של תקבול ששולם במסגרת הסכם אי-תחרות; תובענה ייצוגית בגין מער' שע"מ; פיצוי בגין ויתור על אופציה לרכישת מקרקעין; מס שכר בגין תשלומי מועצה מקומית  
  19/03/2018 חקיקה חדשה: ניכוי הוצאות הנפקה; צמצום השימוש במזומן  
  14/03/2018 חוזרים מקצועיים בנושא תיקון 242 לפקודה, קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון ו-ICO; חברת בית – תזכורת; זקיפת שווי שימוש ברכב לעובדים; עבודה במשמרות  
  09/03/2018 נוהל גילוי מרצון – עדכון; זקיפת שווי רכב; פיצוי בגין ביטול זיכיון; העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי; יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים  
  02/03/2018 פרס צלטנר לפרופ' יצחק הדרי; מע"מ על רווחי נוסטרו; השכרת דירות – ביטוח לאומי מחכה בפינה?; בקשה לפסילת שופט; הארכת מועד הגשת הדוחות השנתיים על ניכויים  
  26/02/2018 מסלולים ירוקים חדשים לגבי מיזוגים; הוראת ביצוע בנושא דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד ועוד  
  22/02/2018 מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים; דיווח מקוון במיסוי מקרקעין; אמנה עם אוסטריה; קיזוז מס תשומות בידי חברת החזקות; מתקנים לייצור חשמל; מיסוי יהלומנים  
  18/02/2018 חוזרים מקצועיים בנושא גילוי מרצון וקרן להשקעות מקרקעין; החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי; הפחתת עיצום כספי בשל אי-זיהוי או דיווח לצורך יישום הפטקא  
  14/02/2018 תושבוּת לעניין ביטוח לאומי; בקשה לעיון בתיק מס שבח; הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2019; תיקון התוספת השנייה לחוק עידוד השקעות הון  
  08/02/2018 טיוטת חוזר מקצועי בעקבות פסה"ד בעניין לשם ובירן; הבהרה מעודכנת לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; ניכוי הוצאות מימון ועוד  
  04/02/2018 חוזר מקצועי בנושא קביעת מועד מיזוג או פיצול; החלטות מיסוי בנושא מוסד קבע ומיסוי חברי קיבוץ; עיצום כספי; רכישות ומכירות מהרשות הפלסטינית  
  01/02/2018 מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל – הנחיות; מכירת רכבים בידי חברה להשכרה; דמי ניהול לחברה קשורה מפסידה; היטל עובדים זרים  
  30/01/2018 דחיית מועד הגשת הדיווח בגין "עמדות חייבות בדיווח" במע"מ ובמכס; תאונת מס לרואה-חשבון; תזכיר חוק לביטול החברה השקופה; מע"מ בגין תמיכה ממשרד החקלאות ועוד  
  24/01/2018 החלטות מיסוי חדשות; חוזרים מקצועיים חדשים; אמנה למניעת כפל-מס עם אזארביג'ן  
  23/01/2018 הבהרה לגבי הוראות-המעבר לחברות בית; מועד חזרתו של תושב חוזר ותיק ומיסויו; פריסה של שבח ריאלי בידי חברה; שינוי סיווגם של מלכ"רים הניגשים למכרזים לעוסק  
  21/01/2018 דיבידנד בין-חברתי שמקורו ברוחי שערוך – האם חייב במס?; שינויים במיסוי דירות; החלטות מיסוי: החלפת מניות, חזקת התא המשפחתי ומע"מ על שירותי הובלה ושילוח  
  17/01/2018 הסדר מיסוי חדש לחברות בית ותיקון ההסדר לגבי חברות משפחתיות; החרגת חברה שאינה תאגיד שקוף מתחולת הוראות סעיף 3(ט1) לפקודה; Relocation וטופס הצהרת תושבות  
  14/01/2018 דחייה במועדי הדיווח והתשלום ל-23.1.2018; בקשה להוספת ראיות לאחר הגשת הסיכומים; מתווך או מוכר בעסקה למכירת טבק; חשבוניות פיקטיביות  
  08/01/2018 הוראות מקצועיות חדשות; הטבות מס ליישובים; הפרשי מס שכר במלכ"רים; החזר מס רכישה ברכישת משרד בפרוייקט המשלב גם מגורים, עתירה לביטול הוראות ה-FATCA ועוד  
  06/01/2018 תשלום המס בגין שנת 2017; תשלום מס בשיעור 10% על דמי שכירות; דיווח חצי-שנתי ותשלום מקדמות על רווחים בשוק ההון; החלת התקנות הדולריות  
לעיון במבזקים קודמים לחץ כאן
שלום אורח!
האתר נועד להקנות מידע כללי בלבד, הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי ואין לו תוקף של חוות-דעת מחייבת.
© כל הזכויות שמורות לעו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא.